REEGLID

* Kampaania toodeteks on kõik Saara Butiik e-poe tootevalikusse kuuluvad KOHE OLEMAS tooted. Kampaania toodete alla ei kuulu tellimisega tooted.
* Kampaania perioodiks on 21.10.21-21.11.21 (k.a).
* Arvesse lähevad kõik edukalt vormistatud tellimused, mis on tehtud e-poes ( https://saarabutiik.ee/), Facebooki lehe kaudu ( https://www.facebook.com/saarabutiik), emaili teel (info@saarabutiik.ee) ja ka ostud, mis on sooritatud laos kohapeal (Kooli 6, 65606, Võru).
* Arvesse ei lähe tagastatud või tagastatavad tellimused.
* Kampaania on mõeldud ainult eraisikutele.

* Loosimine toimub 29.11.21. Loositakse üks võitja.

Võitja nimi avaldatakse samal päeval Saara Butiik Facebooki lehel (https://www.facebook.com/saarabutiik). Võitjat teavitatakse ka e-maili teel.
* Ostusummast tagastatakse KUNI 75.00€ (k.a postikulu).
Näiteks:
Kui ostusumma oli kokku 45.00€ (k.a postikulu), siis makstakse tagasi 45.00€.
Kui ostusumma oli 100.00€, siis tagastatakse 75.00€.
*  Tagastatav summa laekub võitja kontole 7 päeva jooksul peale võitja teavitamist.
Kõik otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
Lisainfo/küsimused: info@saarabutiik.ee  või +372 521 1627.